MY Panoramio

ในยุคที่การถ่ายภาพแบบดิจิตอล ทำให้เราง่ายขึ้นในการบันทึกภาพ ….ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ กำลังจะเลื่อนหายไปจากโลก เราเองก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะก๊อปปี้ภาพเนกาตีฟ และภาพสไลด์ ปรับเปลี่ยนเแป็นดิจิตอล ก็ถือเอาตรงนี้ เป็นที่เก็บข้อมูลภาพ ที่ชอบ ไว้เป็นสมบัติของโลกต่อไป 🙂

Panoramio

 

ผมชอบใช้ Panoramio เวลาถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ บนโลก เพราะเราสามารถระบุตำแหน่ง ได้บนโลก สะดวกและฝากไว้ในโลกไซเบอร์ จนกว่า โลกจะแตก google จะล่มสลายไปครับ 🙂
http://www.panoramio.com/user/panom345