Stage projector

โปรเจคเตอร์สำหรับฉากละคร (STAGE PROJECTOR)

การใช้โปรเจคเตอร์ สำหรับงานฉากละครหรือการแสดงบนเวที
ถึงแม้ว่า พัฒนาการของ LED Display จะสามารถแสดงภาพได้ละเอียดยิ่งขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถละเอียดหรือเนียนเท่ากับภาพที่ฉายออกจากโปรเจคเตอร์ไม่ได้ ในเวลานี้ (2014) อาจจะมี LED Display ที่มีเพียง pitch 4 มม. ( Pitch หมายถึงระยะห่างของหลอด LED แต่ละหลอดบนแผ่น Display) แต่ด้วยระดับราคา เมื่อเทียบกับความละเอียดที่ได้ ยังแพงกว่าโปรเจคเตอร์อยู่หลายเท่า

StgProjector8

ดังนั้นการใช้โปรเจคเตอร์ บนงานฉากละคร หรือการแสดง ยังให้ความคุ้มค่า ทั้งเรื่องสีสันและคุณภาพของภาพที่ละเอียดเนียนกว่า ไล่โทนสีได้อย่างเป็นธรรมชาติ

    ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ จาก”สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” ที่ให้โอกาสเราได้เอาโปรเจคเตอร์ เข้าไปทดสอบใน”โรงละครวังหน้า” สำหรับสร้างภาพบนฉากละคร ขนาด 9 x 3 เมตร


     เนื่องจากทางสถาบันฯ ต้องการฉากหลังของตัวละครขนาดกว้างxสูง 9 x 3 เมตร และฉากหน้า (Skim) 9 x 3.75  ซึ่งมีข้อจำกัดว่าแสงจะต้องไม่บังตัวละคร และให้ตัวละครอยู่ใกล้ฉากมากที่สุด

     ในช่วงนั้น เรามีโปรเจคเตอร์ ที่ติดเลนส์มุมกว้างพิเศษ ของ Mitsubishi รุ่น XD500U-St ซึ่งมี Throw Ratio ของเลนส์เพียง 0.7 ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถใช้เครื่องฉายที่เปลี่ยนเลนส์แล้วใช้เลนส์มุมกว้างที่ มี Throw Ratio สั้นกว่านี้ก็ได้ แต่ในช่วงนั้นราคาค่อนข้างสูง เพื่อทำความเข้าใจให้ง่ายเข้า เมื่อ Throw ratio เพียง 0.7 ก็หมายถึง หากเราต้องการภาพกว้าง 1 เมตร เราก็สามารถใช้ระยะฉายเพียง 70 ซม. เท่านั้นเอง
     ดังนั้นในที่นี้หากเราต้องเราภาพขนาด 4 เมตร เราจะติดตั้งโปรเจคเตอร์ห่างจากจอเพียง 280 ซม.เท่านั้น

StgProjector7

ทางเราเลยออกแบบสำหรับฉากหลัง โดยใช้โปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง ฉายต่อกัน และใช้คอมพิวเตอร์ ในการลบรอยต่อ เพื่อให้เป็นภาพเดียวกันแบบ Panorama และสำหรับฉากหน้า (Skim) ซึ่งปรกติจะใช้น้อยกว่า เราเลยใช้เพียง 2 เครื่อง และลบรอยต่อด้วยคอมพิวเตอร์เช่นกัน

StgProjector6

จริงๆแล้วความสว่างของเครื่องฉายเพียง 2000 ลูเมนส์ เท่านั้น แต่เน่ืองจากในโรงละคร ไม่มีแสง Daylight เข้ามารบกวน ทำให้เรามันใจถึงความสว่างในระดับนี้ เรื่องรายละเอียดคงไม่ต้องพูดถึง เพราะระยะผู้ชมห่างออกไปมาก ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉายที่รายละเอียดสูงเลย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

StgProjector5

ในภาพเจ้าหน้ากำลัง ปรับแต่งเบื้องต้น เพื่อให้การฉายซ้อนกันทั้งสามภาพ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ราบรื่น ไม่ติดขัด ผู้ใช้สามารถวางภาพนิ่ง วิดีโอ และเสียง ลงในชุดควบคุมของระบบได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นไปตามเวลาที่กำหนด โดยใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการ ทั้ง 5 เครื่องฉายให้ทำงานสอดคล้องกัน

StgProjector4

ภาพการควบคุมโปรเจคเตอร์ ผ่านเครื่องควบคุม โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวจัดการ

StgProjector2

ภาพจริงบนโรงละคร มองจากด้านข้าง จะเห็นฉากหลัง และฉากหน้า(Skim)

StgProjector1

ในปัจจุบัน (2016) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ราคาถูกลงมาก และมีโปรเจคเตอร์ ที่มี Throw Ratio สั้นมากขึ้น และสว่างมากขึ้น ดังนั้นการใช้โปรเจคเตอร์ เป็นตัวสร้างภาพบนฉาก จึงเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น อีกทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็พัฒนา ทำให้อุปกรณ์มีขีดความสามารถมากขึ้น เรา AVmaster.com ยินดีให้คำปรึกษาครับ 🙂

 


ในปัจจุบัน (2019)  การใช้โปรเจคเตอร์ทำฉากละครทำได้ง่ายขึ้น

โปรเจคเตอร์ บางรุ่น ของ NEC นอกจากจะมี ฟังชั่น Keystone ทั้งแนวนอนและแนวตั้งแล้ว ยังออกแบบให้มี Cornerstone และ Pincushion ทำให้สะดวกในการตั้งแครื่อง ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องตั้งเครื่อง ที่ตำแหน่งกางจอเสมอไป

Keystone ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ช่วยให้สะดวกในการตั้งเครื่องฉายมากขึ้น เพราะทำให้เราสามารถ ตั้งเครืองฉาย ที่ไม่ใช่กลางจอเสมอไป

Cornerstone เอกสิทธิ์เฉพาะ โปรเจคเตอร์ NEC เท่านั้น ที่สามารถแก้ความเพี้ยนของภาพ ในกรณีฉายไม่ตรงจอ ซึ่งในที่นี้ สามารถฉายข้างๆจอ หรือในตำแหน่ง ขอบจอทางด้านซ้ายหรือขวา ทำให้สามารถ ใช้เป็นฉากละคร หรือ ฉากหลังได้สะดวก

นอกจากนี้ NEC ยังมี ฟั่งชั่น Pincushion ซึ่งสามารถบนจอโค้ง หรือ ฉากรับรูปทรงกระบอก เพื่อดัดภาพให้โค้งตามพื้นผิวได้อีกด้วย

คุณสมบัติดังกล่าว เมื่อผนวกกับเลนส์ และระยะฉาย ทำให้เราสามารถ ทำงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งในปัจจุบัน กำลังส่องสว่างสูงเป็นหลัก หมื่นลูเมนส์ การทำฉากละคร หรือ ฉากหลังใดๆ จึ่งทำได้สะดวกขึ้น ในงบประมาณที่จำกัด

 

การฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ด้านหนัา โดยการวางต่ำแหน่งที่เหมาะสม และจัดแสงบนเวทีช่วยลบแสง จากโปรเจคเตอร์ ทำให้สามารถทำฉาก ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และสะดวกมากขึ้น และ หากมีงบประมาณเพียงพอ สามารถให้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง ฉายจากขอบฉาก ซ้ายและขวา ใช้เทคนิคซ้อนภาพ จะทำให้ ลบเงาตัวละครได้เกือบทั้งหมด

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ผมลุงตุ๊ ครับ 🙂

panomlogo ลุงตุ๊
(ปรับปรุงบางช่วง เพื่อให้ทันเหตุการณ์)
โทร. 086 095 9000

Back To Top