ถั่งเช่า

ถั่งเช่า

ถั่งเช่า หรือ ถั่งเฉ้า

ถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ
ได้มีโอกาสไปชมการเพาะเลี้ยง”ถั่งเช่า” เลยเก็บภาพมาฝากครับ 🙂
มีเพื่อนๆสนใจ ถามมากันมาเยอะครับ “ถั่งเช่า” หรือ “ถั่งเฉ้า” ในตลาดมีเยอะครับ เพียงแต่ผมทานของเพื่อนบ้าน ที่เรารู้ที่มาที่ไป เราทานแล้วสนิทใจ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านคนที่เพาะเลี้ยง เป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่ได้เน้น ค้ากำไรจนเกินควร
…แต่ก่อนผมก็ลองมาเยอะครับ ใครว่าอะไรดี ก็ลอง สมุนไพรมีหลายตัว โดยเฉพาะสมุนไพรไทย มีของดีมากมาย 🙂

….สมัยวัยรุ่น ผมไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเอง พอเริ่มเป็น สว. ถึงเริ่มรู้สึก เพราะในที่สุด สุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ
….จริงๆการออกกำลังกายให้พอเพียง ทานอาหารให้สะอาด พักผ่อนให้พอเพียง อารมณ์ก็สำคัญมากๆครับ ผมโชคดีที่เข้าใจหลักวิปัสสนาภาวนา ถึงจะทำได้ไม่เต็มร้อย แต่ก็มีหลักไว้ เผลอไปก็ดึงกลับ ผมโชคดีอีกอย่างที่แม่ครัวผม ทำอาหารคลีนได้ถูกปากผม คอยควบคุมอาหารการกิน ย้ำกับผมเสมอว่า “ของที่ใส่ไปในตัวเรา ต้องดีมีคุณภาพ” เพราะครึ่งค่อนชีวิต เราติดแต่ของอร่อยปาก เลยต้องมาลำบากตอนสูงวัย (ยังไม่ยอมเรียกว่าแก่อีกนะ) คิคิ 🙂ใครสนใจ สอบถามผมได้นะครับ 🙂

 

ถั่่งเช่า3
ใครสนใจสอบถามได้ครับ

 • แบบถั่งเช่า แคปซูล (Pure)450mg.+ วิตามิน C 50mg.  60 แคปซูล ราคา  2,400 บาท
 • แบบถั่งเช่าผสมเห็ดหลินจือ (Full)250mg.+250mg 60 แคปซูล       ราคา 1,800 บาท       
 • แบบชาชง 10 ซอง  ซองละ 1 กรัม                                                     ราคา 1,500 บาท

ลุงตุ๊ ..โทร. 086 095 9000

ถังเช่า เหมือนกัน แต่ค่าความเป็นยาต่างกัน (Cordycepin) อยู่ที่ความใส่ใจและคุณธรรมของผู้ผลิตครับ
คนเพาะเป็นโรคหัวใจ ทีแรกก็เพาะทานเอง โชคดีที่ผมใกล้ชิดครับ 🙂

CDC PURE

 

 

ถั่งเช่า

 งานวิจัยถังเช่า
 โรคไต

 1. กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการฟื้นฟูระบบการทำงานของไต โดยให้ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังรับประทานถั่งเช่าปริมาณ 3-5 กรัม/วัน พบว่าถั่งเช่าทำให้การทำงานของไตมีประสิทธิภาพดีขึ้น และพบว่าหลังจากให้ผู้ป่วยรับประทานถั่งเช่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน สามารถช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่าง  ที่เกิดจากภาวะไตวาย ได้แก่ ลดความดันโลหิต ลดระดับโปรตีนในปัสสาวะ ลดการเกิดภาวะโลหิตจาง และช่วยเพิ่มเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) ซึ่งป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีรายงานว่าการให้ผู้ป่วยที่การทำงานของไตบกพร่องจากการใช้ยา gentamicin รับประทานถั่งเช่า 4.5 กรัม/วัน มีผลทำให้ระบบการทำงานของไตดีขึ้นเป็นปกติ 89 % เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมหลังจากรับประทานถั่งเช่าภายใน 6 วัน
 2. Jiang และ Geo (1995) ได้ทำการทดสอบในคนไข้ 37 คน ที่มีปัญหาโรคไตวายเรื้อรัง โดยให้รับประทานถั่งเช่าในปริมาณ 5 กรัม ต่อวันติดต่อกัน 1 เดือน ผลปรากฏว่าค่าต่างๆ หลังจากการรับประทานแล้วดีขึ้น มาก ได้แก่ blood urea nitrogen, creatinine, urinary proteins, arterial blood pressure, superoxide dismutase, และ serum lipoperoxides. [Jiang JC, Gao YF. (1995). Summary of Treatment of 37 chronic renal dysfunction patients with Jinshuibao. J Admin Trad Chinese Med. 5 (suppl) : 23-24.]
 3. Li และคณะ(2009) ได้ทำการทดสอบในผู้ป่วยที่ได้ทำการปลูกถ่ายไต จำนวน 202 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก (93 คนให้กินถั่งเช่า 3 กรัมต่อวันควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่สอง (109 คนให้กินเฉพาะยาแผนปัจจุบัน ผลการตรวจวัด serum creatinine (SCr) และ blood urea nitrogen (BUN) ไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม แต่กรดยูริคและโปรตีนในปัสสาวะนั้น ในกลุ่มที่ได้รับประทานถั่งเช่ามีค่าต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากปลูกถ่ายไตแล้ว 2-6 เดือน ปริมาณความเข้มข้นของ cyclosporine (CsA) ในเลือดของผู้ที่รับประทานถั่งเช่า ต่ำกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน ซึ่งเป็นดัชนีชี้ว่า ถั่งเช่าช่วยในการยอมรับการปลูกถ่ายไตของร่างกายได้ดีขึ้น มาก [Li Y, Xue WJ, Tian PX, Ding XM, Yan H, Pan XM, Feng XS. (2009). Clinical Application of Cordyceps sinensis on Immunosuppressive Therapy in Renal Transplantation. Tranplant Proc. 41(5): 1565-1569.]

 


ข้อมูล จาก MRG ONLINE : 28 กันยายน 2553 18:20 น.


งานวิจัยถังเช่า
 โรคไต

 1. กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการฟื้นฟูระบบการทำงานของไต โดยให้ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังรับประทานถั่งเช่าปริมาณ 3-5 กรัม/วัน พบว่าถั่งเช่าทำให้การทำงานของไตมีประสิทธิภาพดีขึ้น และพบว่าหลังจากให้ผู้ป่วยรับประทานถั่งเช่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน สามารถช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่าง  ที่เกิดจากภาวะไตวาย ได้แก่ ลดความดันโลหิต ลดระดับโปรตีนในปัสสาวะ ลดการเกิดภาวะโลหิตจาง และช่วยเพิ่มเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) ซึ่งป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีรายงานว่าการให้ผู้ป่วยที่การทำงานของไตบกพร่องจากการใช้ยา gentamicin รับประทานถั่งเช่า 4.5 กรัม/วัน มีผลทำให้ระบบการทำงานของไตดีขึ้นเป็นปกติ 89 % เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมหลังจากรับประทานถั่งเช่าภายใน 6 วัน
 2. Jiang และ Geo (1995) ได้ทำการทดสอบในคนไข้ 37 คน ที่มีปัญหาโรคไตวายเรื้อรัง โดยให้รับประทานถั่งเช่าในปริมาณ 5 กรัม ต่อวันติดต่อกัน 1 เดือน ผลปรากฏว่าค่าต่างๆ หลังจากการรับประทานแล้วดีขึ้น มาก ได้แก่ blood urea nitrogen, creatinine, urinary proteins, arterial blood pressure, superoxide dismutase, และ serum lipoperoxides. [Jiang JC, Gao YF. (1995). Summary of Treatment of 37 chronic renal dysfunction patients with Jinshuibao. J Admin Trad Chinese Med. 5 (suppl) : 23-24.]
 3. Li และคณะ(2009) ได้ทำการทดสอบในผู้ป่วยที่ได้ทำการปลูกถ่ายไต จำนวน 202 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก (93 คนให้กินถั่งเช่า 3 กรัมต่อวันควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่สอง (109 คนให้กินเฉพาะยาแผนปัจจุบัน ผลการตรวจวัด serum creatinine (SCr) และ blood urea nitrogen (BUN) ไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม แต่กรดยูริคและโปรตีนในปัสสาวะนั้น ในกลุ่มที่ได้รับประทานถั่งเช่ามีค่าต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากปลูกถ่ายไตแล้ว 2-6 เดือน ปริมาณความเข้มข้นของ cyclosporine (CsA) ในเลือดของผู้ที่รับประทานถั่งเช่า ต่ำกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน ซึ่งเป็นดัชนีชี้ว่า ถั่งเช่าช่วยในการยอมรับการปลูกถ่ายไตของร่างกายได้ดีขึ้น มาก [Li Y, Xue WJ, Tian PX, Ding XM, Yan H, Pan XM, Feng XS. (2009). Clinical Application of Cordyceps sinensis on Immunosuppressive Therapy in Renal Transplantation. Tranplant Proc. 41(5): 1565-1569.]

วิจัยพบสารสกัดจาก “เห็ดถั่งเช่า” ช่วยสมานแผลจากเบาหวาน เตรียมชง รพ.ให้ศึกษาเพิ่มเติม

นพ.สมยศ กิตติมั่นคง หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตนประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดถั่งเช่า จึงร่วมกับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เพื่อศึกษาว่าคุณสมบัติของเห็ดชนิดดังกล่าว แล้วนำเห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ และจมูกข้าวไปผ่านกระบวนการทางไบโอเทคโนโลยี ทำออกมาเป็นแคปซูลในลักษณะของสารอาหารสำหรับเสริมสุขภาพผู้ป่วย

นพ.สมยศ กล่าวด้วยว่า ได้นำผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ในคลินิกแพทย์ทางเลือก พบว่า เห็ดถั่งเช่ามีฤทธิ์ช่วยสมานแผลให้กับผู้ป่วยเบาหวานให้แผลสามารถหายเร็วขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีกำลังมากขึ้น สามารถช่วยให้ผู้ป่วยทนกับการให้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสีได้มากขึ้น และยังลดผลข้างเคียง ทั้งการแพ้ยา ผมร่วงด้วย การทดลองครั้งนี้ยอมรับว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับชัดเจน แต่จะให้ผู้ป่วยเข้ามาทดลองตามความสมัครใจในจำนวนกว่า 100 คน

“สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานจะต้องรับประทานแคปซูลดังกล่าววันละ 4 เม็ด ส่วนผู้ที่เป็นมะเร็งจะต้องรับประทานวันละ 14 เม็ด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมจะมีอาการดีขึ้น แผลหายเร็วขึ้นภายใน 2 สัปดาห์” นพ.สมยศ กล่าว

หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ กล่าวด้วยว่า เหตุผลที่เผยแพร่เรื่องนี้ เพราะต้องการให้โรงพยาบาลที่สนใจนำไปวิจัย และศึกษาต่อ หรือมาเข้าร่วมโครงการ เพราะขณะนี้มีผลการทดลองเบื้องต้นแล้ว ว่า สารสกัดจากเห็ดดังกล่าว ทั้งหลินจือ ถั่งเช่า และจมูกข้าว มีส่วนช่วยในการรักษาแผลที่เกิดจากเบาหวานให้หายเร็วขึ้น

ข้อมูลจาก  http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000136476

 บทความของ รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ เขียนในจุลสารของ ม.มหิดลที่เขียนถึง ถั่งเช่า ไว้เป็นข้อมูลศึกษา ครับ 

CoverTangChao

ณ วันนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยิน คำว่า “ถั่งเช่า” หรือ “ถั่งเฉ้า” สมุนไพรที่อ้างกันว่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ จริง ๆ แล้ว “ถั่งเช่า” คืออะไร มีสรรพคุณตามคำกล่าวอ้างเหล่านั้นหรือไม่? บทความนี้มีคำตอบ
“ถั่งเช่า” หรือที่รู้จักกันว่า “ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย” หรือ ตังถั่งเช่า หรือ ตังถั่งแห่เช่า แปลเป็นไทยว่า “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า” หรือที่เรียกกันว่า “หญ้าหนอน” ทั้งนี้เพราะว่า ยาสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวหนอน คือ ตัวหนอนของผีเสื้อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hepialus armoricanus Oberthiir และบนตัวหนอนมีเห็ดชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. หนอนชนิดนี้ในฤดูหนาวจะฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินภูเขาหิมะ เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลาย สปอร์เห็ดจะพัดไปกับน้ำแข็งที่ละลาย แล้วไปตกที่พื้นดิน จากนั้นตัวหนอนเหล่านี้ก็จะกินสปอร์ และเมื่อฤดูร้อนสปอร์ก็เริ่มเจริญเติบโตเป็นเส้นใยโดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนนั้น เส้นใยงอกออกจากท้องของตัวหนอน และงอกออกจากปากของมัน เห็ดเหล่านี้ต้องการแสงอาทิตย์มันจึงงอกขึ้นสู่พื้นดิน รูปลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอก ส่วนตัวหนอนเองก็จะค่อย ๆ ตายไป อยู่ในลักษณะของหนอนตายซาก ฉะนั้น “ถั่งเช่า” ที่ใช้ทำเป็นยาก็คือ ตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้วนั่นเอง

 

ถั่งเช่าพบได้ในแถบทุ่งหญ้าบนภูเขาประเทศจีน (ธิเบต) เนปาล และภูฏาน ระดับความสูง 10,000-12,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่เพาะในบริเวณภาคใต้ในมณฑลชิงไห่ เขตซางโตวในธิเบต มณฑลเสฉวน ยูนนาน และกุ้ยโจว การเก็บถั่งเช่าจะเก็บในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ เมื่อขุดตัวหนอนขึ้นจากดินแล้ว ล้างน้ำให้สะอาด แล้วตากแห้ง การเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในที่แห้ง
“ถั่งเช่า” ถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีนนานนับศตวรรษ มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศจีนในเรื่องของกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ และใช้เป็นยาบำรุงร่างกาย บำรุงอวัยวะภายใน เช่น ปอด ตับ และไต เป็นต้น
องค์ประกอบทางเคมีของถั่งเช่า
ถั่งเช่าอุดมไปด้วยสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ โพลีแซคคาไรด์ (galactomannan), นิวคลีโอไทด์ (adenosine, cordycepin), cordycepic acid, กรดอะมิโน และสเตอรอล (ergosterol, beta-sitosterol) นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารอาหารสำคัญอื่น ๆ เช่น โปรตีน วิตามินต่างๆ ( Vit E, K, B1, B2 และ B12) และแร่ธาตุต่าง ๆ (โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และซิลิเนียม) เป็นต้น
รายงานการวิจัยในคน
ถึงแม้ว่า “ถั่งเช่า” มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีราคาสูง แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาในคนอย่างเป็นระบบมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

 • กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ พบว่าการวิจัยในผู้ชาย 22 คน ใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริม พบว่าช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33% และมีผลลดปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติลง 29% และมีอีกกรณีศึกษาในผู้ป่วยทั้งชายและหญิง 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยทำให้อาการและความต้องการทางเพศสูงขึ้น 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าการรับประทานถั่งเช่าจะช่วยปกป้องและช่วยให้การทำงานของต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมไทมัส และจำนวนของสเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้น 300 % และช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิงได้ 86%
 • กรณีศึกษาฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยทำการศึกษาในผู้ชาย 5 คน (อายุเฉลี่ย 35 ปี) ที่ถุงลมถูกกระตุ้นให้อักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าถั่งเช่ามีฤทธิ์ลดการสร้างสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ เช่น interlukin-1beta (IL-1beta), interlukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10) และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) ได้ จึงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้น
 • กรณีศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยการให้ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานถั่งเช่าปริมาณ 3 กรัม/วัน พบว่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95% ในขณะที่กลุ่มที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้เพียง 54%
 • กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการฟื้นฟูระบบการทำงานของไต โดยให้ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังรับประทานถั่งเช่าปริมาณ 3-5 กรัม/วัน พบว่าถั่งเช่าทำให้การทำงานของไตมีประสิทธิภาพดีขึ้น และพบว่าหลังจากให้ผู้ป่วยรับประทานถั่งเช่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน สามารถช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะไตวาย ได้แก่ ลดความดันโลหิต ลดระดับโปรตีนในปัสสาวะ ลดการเกิดภาวะโลหิตจาง และช่วยเพิ่มเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) ซึ่งป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีรายงานว่าการให้ผู้ป่วยที่การทำงานของไตบกพร่องจากการใช้ยา gentamicin รับประทานถั่งเช่า 4.5 กรัม/วัน มีผลทำให้ระบบการทำงานของไตดีขึ้นเป็นปกติ 89 % เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมหลังจากรับประทานถั่งเช่าภายใน 6 วัน

การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
เป็นการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่าถั่งเช่ามีฤทธิ์ปรับสมดุลของร่างกาย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ลดระดับน้ำตาลในเลือด ต้านการอักเสบ และกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น
ข้อควรระวัง

 1. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากถั่งเช่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้ จะไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือด
 2. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เนื่องจากถั่งเช่ามีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
 3. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive) ทั้งนี้เพราะว่าถั่งเช่ามีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

“ถั่งเช่า” ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรสุดฮิตในปัจจุบัน เป็นการใช้ตามสรรพคุณของภูมิปัญญาที่มีมานานกว่าศตวรรษ แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการศึกษาทางคลินิกยังมีน้อย ฉะนั้นการใช้ถั่งเช่าจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะ ถั่งเช่ามีราคาสูงมาก ทั้งนี้ยังพบว่าในท้องตลาดมีถั่งเช่าหลายระดับคุณภาพมาก ตามภูมิปัญญาของจีนมีการจัดคุณภาพของถั่งเช่าเป็น 3 ระ ดับ ระดับที่ดีที่สุด ความยาวของตัวเห็ดจะเท่ากับความยาวของตัวหนอน (ประมาณ 3-4 เซนติเมตร) ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองซึ่งเป็นเห็ดสกุลเดียวกับตังถั่งเช่า (Cordyceps) แต่คนละชนิด (species) และมีการกล่าวอ้างว่ามีคุณภาพดีกว่าตังถั่งเช่า ซึ่งจะต้องมีการศึกษาพิสูจน์ต่อไป นอกจากนี้ขนาดบริโภคของผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 18 ปี) ในแต่ละวัน ประมาณ 3-9 กรัม ชงกับน้ำร้อน หรือประกอบอาหาร ขนาดการใช้ที่มากเกินไปอาจจะก่อเกิดผลเสียได้ การใช้ในหญิงมีครรภ์ หญิงในนมบุตร และในเด็ก ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ และห้ามใช้ในคนที่แพ้เห็ด Cordyceps ผู้ป่วยที่มีอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ ฉะนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้และควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช้ถั่งเช่าในการรักษาโรคเพื่อความปลอดภัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

เอกสารอ้างอิง

 1. http://www.naturalstandard.com/
 2. Shashidhar MG, Giridhar P, Udaya Sankar K, Manohar B. Bioactive principles from Cordyceps sinensis: A potent food supplement – A review. J Functional Food 2013;5(3):1013-30.

ถั่งเช่า1 (pdf file)
ถั่งเช่า2 (pdf file)

เรื่องอื่นๆอีกมากมายจาก  http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge.php


ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ — อังคารที่ 10 มีนาคม 2558

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ ม.รังสิตชูผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดถั่งเช่าผสมน้ำผึ้ง

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ชูงานวิจัยและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตเครื่องดื่มเห็ดถั่งเช่าผสมน้ำผึ้ง เครื่องดื่มสุขภาพสำหรับทุกครอบครัว หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพภาพ และอาหาร กล่าวถึงที่มาของการผลิตเครื่องดื่มเห็ดถั่งเช่าผสมน้ำผึ้งว่า จากวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่เห็นความสำคัญของเห็ดถั่งเช่า ที่ได้สมญานามว่า “เห็ดเป็นยาราคาเป็นแสน” ที่มีสรรพคุณในการป้องกันรักษาโรคต่างๆ ได้มากมาย วิทยาลัยจึงรับนโยบายจากท่านอธิการบดี ทำการศึกษาทดลองเพาะเห็ดถั่งเช่าบนเมล็ดธัญพืชได้สำเร็จ จากนั้นจึงได้คิดต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าเพื่อใช้ศักยภาพโรงงานแปรรูปอาหารของวิทยาลัย จึงได้พัฒนาสูตรน้ำเห็ดถั่งเช่าสกัดผสมน้ำผึ้ง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีสาระสำคัญจากเห็ดถั่งเช่าและน้ำผึ้ง “Cordy Mix”

เห็ดถั่งเช่าเป็นเชื้อราในกลุ่ม Ascomycetes มีงานวิจัยพบว่า ในดอกเห็ดมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่
1.Cordycepin เป็นสารหลัก ช่วยในเรื่องของระบบการหายใจ ทำให้ร่างกายรับและนำออกซิเจนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิต มีผลต่อการเสริมสร้างพลังทางเพศ บำรุงไต และต้านเชื้อแบคทีเรีย
2.Cordycepic acid มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มพลังงานภายในร่างกาย ป้องกันโรคหอบหืด โรคหัวใจขาดเลือด

3.Adenosine มีฤทธิ์ช่วยต้านการเกิดลิ่มเลือด ช่วยต้านการแข็งตัวของเลือด
4.Polysaccharide 3-8% โดยเฉพาะ Beta glucan เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เหมาะกับผู้ป่วยในระยะพักฟื้นจากโรคมะเร็ง โรคไต ความดัน และเบาหวาน และ Honey ซึ่งในน้ำผึ้งมีน้ำตาลกลูโคสฟรักโทส ประมาณร้อยละ 79 ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียว ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีวิตามิน เกลือแร่ และแร่ธาตุต่างๆ ประมาณร้อยละ 0.5

น้ำเห็ดถั่งเช่าสกัดผสมน้ำผึ้ง จัดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นน้ำเห็ดถั่งเช่าสกัดที่มาจากการเพาะเลี้ยงบนข้าวสังข์หยด ใช้น้ำผึ้งเป็นสารให้ความหวานที่ให้พลังงานต่ำ โดยน้ำผึ้ง 100 กรัม จะให้พลังงาน 303 กิโลแคลอรี ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตคือ การนำดอกเห็ดถั่งเช่าที่ผ่านการอบแห้งมาต้มสกัด แล้วนำไปกรองและผสมกับสารให้ความหวาน ทำการบรรจุแบบ Hot filling แล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วย Retort จึงสามารถมั่นในได้ว่า น้ำเห็ดถั่งเช่าสกัดผสมน้ำผึ้ง ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (Retort) เนื่องจากน้ำเห็ด จัดเป็นเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดต่ำ (Low Acid Food) จึงจำเป็นต้องผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ตะกอนที่ก้นขวดเกิดจากปฏิกิริยาธรรมชาติของสาระสำคัญในเห็ดถั่งเช่ากับน้ำผึ้งซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย.

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/tpd/2110869


ถั่งเช่า จักรพรรดิ์แห่งยาบำรุง

ถั่งเช่า จักรพรรดิ์แห่งยาบำรุง

 

ถั่งเช่า (Cordyceps) หรือหญ้าหนอนจัดเป็นสมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติหลายด้านมากในการดูแลสุขภาพและมีสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตำราแพทย์ของจีนมาช้านานหลายพันปี

 

นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.กรุงเทพ  และนายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน ให้เกียรติเล่าข้อมูลว่า “ถั่งเช่าที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ สายพันธุ์ Cordyceps sinensis เป็นสมุนไพรหายากและมีราคาสูง พบได้ในพื้นที่สูงตามเทือกเขาและต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นจัดและชื้นจัด เรียกได้ว่าเป็นสภาพอากาศที่มีเฉพาะถิ่นเท่านั้น อีกทั้งยังต้องสูงประมาณ 10,000-12,000 ฟุต เหนือระดับน้ำทะล จึงเป็นของหายากได้ราคาดี พื้นที่ขุดพบถั่งเช่าคือบริเวณเทือกเขาหิมาลัยของประเทศจีน ทิเบต ภูฎาน โดยเฉพาะภูฎาน ถั่งเช่าที่พบจะมีคุณภาพดีที่สุด รูปร่างของถั่งเช่ามีลักษณะเด่นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหนอนผีเสื้อ ส่วนที่เป็นหนอนผีเสื้อ ในฤดูร้อนจะกินสปอร์ของเห็ดที่ตกอยู่ตามพื้นดิน พอฤดูหนาวมาถึงหนอนเหล่านี้ก็จะหนีความหนาวโดยการขุดดำลงไปใต้ดินซึ่งอุ่นกว่า ระหว่างนั้นเองเมื่อหนอนต่อสู้กับความหนาวและอ่อนแรงลง สปอร์เห็ดก็จะเริ่มเจริญเติบโตโดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนนั้น และแพ่เส้นใยไปทั้งตัวหนอน จนกระทั้งหนอนอ่อนแรงลงจนสปอร์เข้าควบคุมสมองของมัน ส่งการให้คลานขึ้นสู้ผิวดินมารับแสงอาทิตย์ในฤดูร้อนพอดี จนหนอนตายลงและสปอร์ยึดร่างกายหนอนสำเร็จกลายเป็นเห็ดไปนั้นเอง ส่วนที่สองมีลักษณะเป็นเส้นงอกออกมาจากตัวหนอน นั้นคือเห็ดชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลก แต่เมื่อสปอร์เริ่มเติบโตก็จะดูดกินแร่ธาตุในตัวหนอนโดยอาศัยเห็ดเป็นที่อยู่อาศัย ชาวจีนเรียกสมุนไพรนี้ว่า “ตังถั่งเช่า” ที่แปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า

ปัจจุบันตัวถั่งเช่ามีชื่อสั้นว่า “ถั่งเช่า” หรือคนไทยเรียกว่า “หญ้าหนอน” ดังนั้น คำถามที่ว่าถั่งเช่าเป็นพืชหรือเป็นสัตว์กันแน่..ก็คงต้องตอบว่าเป็นทั้งพืชและสัตว์ แต่จัดอยู่ในประเภทของ “สมุนไพร” นั่นเอง “ถั่งเช่า” ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาตั้งแต่ปี 1964 มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวหน่วยเพ็ชรฆาต (Natural Killer Cell) ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็งทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้น บำรุงการทำงานของไต ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่ม oxygen ในการไหลเวียนเลือดทำให้เรี่ยงแรงดี ไม่เหนื่อย ต้านอาการอ่อนเพลีย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและการออกกำลัง

 

ช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศจนเป็นที่มาของชื่อ “ไวอาก้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย” การนำมารับประทานนั้นมีทั้งรับประทานสดๆ นำมาต้ม หรือบดเป็นผงแล้วบรรจุในแคปซูล ปัจจุบันมีการเพาะเลื้ยงเนื่องจากมีความต้องการมาก แต่ประสิทธิภาพที่ได้ยังไม่เท่ากับถั่งเช่าที่เติบโตจากธรรมชาติ”

ด้วยคุณประโยชน์มากมายของถั่งเช่านี้เอง ทาง รพ.กรุงเทพ อยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง จึงได้พัฒนาสูตรเฉพาะซึ่งเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ Royal Cordyceps Mix C ที่มีส่วนผสมของถั่งเช่า (ที่มาจากประเทศภูฎาน) ผสมกับวิตามินซีเพื่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม จึงทำให้การทำงานของร่างกายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาในรูปแบบแคปซูล รับประทานง่าย วันละ 1 เม็ดก่อนอาหารเช้า เหมาะกับทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยเฉพาะคนวัยทำงาน

คุณหมอเสริมว่า “แม้ว่าถั่งเช่าจะฟังดูมีสรรพคุณมากมายแต่การเลือกรับประทานไม่ง่าย เพราะนอกจากจะดูยากว่าเป็นถั่งเช่าชนิดไหนแล้วยังต้องตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอีกว่าแต่ละชนิดมีสารออกฤทธิ์บำรุงร่างกายมากน้อยแค่ไหน เพราะบางพันธุ์ราคาสูง แต่กลับมีสารออกฤทธิ์น้อยมาก หรือบางยี่ห้อบรรยายสรรพคุณไว้ดีมาก แต่กลับมีสารพิษโลหะหนักปนเปื้อน ดังนั้นการเลือกรับประทานถั่งเช่าควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเลือกถั่งเช่าเกรดการแพทย์ที่ตรวจสอบแล้วจะปลอดภัยที่สุด”

Ref : Bangkok Hospital

 

ทำงานด้าน Audio Visual และ Presentations มาตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบัน รับปรึกษางานโรงหนังในบ้าน ห้องโสตทัศน์ในสถานศึกษา และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้งบประมาณ เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด รับงานถ่ายภาพทั่วไป ถ่ายภาพอาหาร สินค้า บนโต๊ะ เพื่อการโฆษณา หรือแม้แต่เตรียมงาน เพื่อการนำเสนอลูกค้า สนใจติดต่อโทร./ไลน์. 086 095 9000

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top