๗๐พลังความดีที่พ่อให้

  • 0

๗๐พลังความดีที่พ่อให้

Category : Parichat345.com

ไฟล์หนังสือ “๗๐พลังความดีที่พ่อให้” กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับ 🙂
โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 

หนังสือ-๗๐-พลังความดี-ที่พ่อให้-1

 

บทนำ

โลกกล่าวขานว่า คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
อย่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะ
พระองค์ทรงเป็นปราชญ์และนักพัฒนาที่นำพาแผ่นดินไทย
สู่ความรุ่งเรือง
๗๐ คำสอนของพระองค์ในเล่มนี้ อัญเชิญจากพระบรม-
ราโชวาทและพระราชดำรัส ที่ได้พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ
ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ โดยแบ่งออกเป็น ๗ หมวด ได้แก่
ความรู้ตน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน ความเพียร
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง เพื่อให้เราทุกคนน้อมนำ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอสานต่อคำสอนของพระองค์
เพราะเชื่อว่าพลังความดีเริ่มต้นที่ “ตัวเรา”
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 About Author

admin

ทำงานด้าน Audio Visual และ Presentations มาตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบัน รับปรึกษางานโรงหนังในบ้าน ห้องโสตทัศน์ในสถานศึกษา และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้งบประมาณ เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด รับงานถ่ายภาพทั่วไป ถ่ายภาพอาหาร สินค้า บนโต๊ะ เพื่อการโฆษณา หรือแม้แต่เตรียมงาน เพื่อการนำเสนอลูกค้า สนใจติดต่อโทร./ไลน์. 086 095 9000

Leave a Reply